Zakres czynności związany z zarządzaniem nieruchomościami skorelowany jest z procesem ubezpieczenia mienia członków wspólnot mieszkaniowych a także szeroko rozumianą pomocą czy obsługą likwidacji szkód występujących czy to w mieszkaniach czy w lokalach handlowo – usługowych.

Właścicielom lokali mieszkaniowych i handlowo – usługowych możemy zaproponować ubezpieczenia mienia i lokalu, uwzględniając na podstawie doświadczenia składniki mienia, które powinni być ubezpieczone a także proponując towarzystwo ubezpieczeniowe, które dokonuje potencjalnej likwidacji szkody, sprawnie i bez zbędnej zwłoki dla ubezpieczającego.

Zapraszamy do pobrania i uzupełnienia kwestionariusza wniosku o ubezpieczenie mieszkania i przesłanie go na adres biuro@gremax.pl lub też przesłanie danych zawartych w formularzu kwestionariusza na wskazany adres e-mail.