Jakość i zaufanie

GREMAX sp.z o.o w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami działa w oparciu o licencje Ministerstwa Infrastruktury nr 20269. Posiadamy stosowne wymagane ubezpieczenie OC związane z odpowiedzialnością zawodową zarządcy nieruchomości. Zajmujemy się obsługą zarówno nieruchomości prywatnych - wspólnoty mieszkaniowe jak też komercyjnymi - biurowce.  Podstawowym zadaniem jest współpraca z Państwem na zasadach rzetelności i przejrzystości obsługi Państwa nieruchomości. Współpracujemy z wieloma firmami związanymi z zabezpieczeniem technicznym, pogotowiem wodno - kanalizacyjnym, gazowym, centralnego ogrzewania i elektrycznymi.

 

Standardowy zakres naszych usług w tym obszarze to:

 • obsługa administracyjna, rachunkowa i prawna, głównie w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów w postępowaniu windykacyjnym i sądowym;
 • bieżące techniczne utrzymanie nieruchomości;
 • utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów przyległych;
 • realizacja zamierzeń wynikających z rocznego planu gospodarczego oraz uchwał remontowych podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową;
 • wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności (uzgodnionych ze Wspólnotą).

 

Zarządzanie najmem

Propozycja zarządzania najmem kierowana jest zarówno do właścicieli mieszkań jak też obecnych najemców. Nasze doświadczenie związane z kompleksowym zarządzaniem nieruchomościami , zarówno małymi wspólnotami, współwłasnością, nieruchomości kilkuset lokalowych oraz będąc zarządcą sądowym poparte zarówno wykształceniem prawniczym jak i praktyką w tej materii pozwoliło poznać oczekiwania naszych Klientów.

W ramach usługi zarządzania najmem Państwa lokalu możemy zaproponować:

 • Przygotowanie i negocjowanie warunków najmu w tym umowy najmu pomiędzy stronami;
 • obsługa nieruchomości przez cały okres trwania umowy najmu;
 • reprezentacja przez zarządcą wspólnoty, spółdzielnią mieszkaniową;
 • reprezentacja przez organami administracji państwowej, samorządowej, sądowej;
 • rozliczanie mediów i ustalania zaliczek;
 • organizacja napraw i remontów;
 • monitorowanie bieżących płatności;
 • windykacja należności;
 • odbiór mieszkania w dniu zakończenia umowy najmu;
 • przygotowanie mieszkania do kolejnego najmu.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY