Jakość i zaufanie

GREMAX sp. z o.o. w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami działa w oparciu o licencje Ministerstwa Infrastruktury nr 20269. Posiadamy stosowne wymagane ubezpieczenie OC związane z odpowiedzialnością zawodową zarządcy nieruchomości. Zajmujemy się obsługą zarówno nieruchomości prywatnych - wspólnoty mieszkaniowe jak też komercyjnymi - biurowce.  Podstawowym zadaniem jest współpraca z Państwem na zasadach rzetelności i przejrzystości obsługi Państwa nieruchomości. Współpracujemy z wieloma firmami związanymi z zabezpieczeniem technicznym, pogotowiem wodno- kanalizacyjnym, gazowym, centralnego ogrzewania i elektrycznymi.

 

Standardowy zakres naszych usług w tym obszarze to:

  • obsługa administracyjna, rachunkowa i prawna, głównie w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów w postępowaniu windykacyjnym i sądowym;
  • bieżące techniczne utrzymanie nieruchomości;
  • utrzymanie należytego stanu sanitarno-porządkowego budynków i terenów przyległych;
  • realizacja zamierzeń wynikających z rocznego planu gospodarczego oraz uchwał remontowych podjętych przez Wspólnotę Mieszkaniową;
  • wykonywanie innych, nie wyszczególnionych czynności (uzgodnionych ze Wspólnotą).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY